, ,

Koudijs rooktablet 170g 3 blokjes

12,99 

76,41  / kg

Ontsmettingsmiddel voor duivenhokken

Order on Whatsapp

Levertijd: 3-4 dagen

Koudijs rooktablet 170g. 3 blokjes

Ontsmettingsmiddel voor duivenhokken.

Voor de behandeling van schimmelinfecties zoals aspergillose bij duiven, gezelschapsvogels en volièrevogels. De verpakking is voldoende voor dieren die worden gehuisvest in dierenverblijven van 35 tot 70 m³. Inhoud 150 gram Diergeneesmiddel voor duiven, sier- en volièrevogels. Actief bestanddeel: orthofenyfenol 10%; Inactieve bestanddelen 90%.

Dosering:
1 blok is ± 150 gram om 70 m³ dierenverblijf te stomen. Voor een dierenverblijf kleiner dan 70 m³, zie de volgende tabel. Het blok kan eenvoudig worden verkleind door breken of zagen.
Eenheidsgewicht Te behandelen oppervlakte
1 blok ± 150 gram Voor het vullen van 70 m³ stoom voor het behandelen van 70 m³ dierenverblijf.
½ blok ± 75 gram Voor het vullen van 35 m³ stoom voor het behandelen van 35 m³ dierenverblijf.
Let op: Niet geschikt voor het behandelen van jongbroed en/of verzwakte vogels!

Lees voor gebruik zorgvuldig de waarschuwingen,
veiligheidsadviezen en gebruiksaanwijzing.

Waarschuwingen:
– Schadelijk bij inslikken.
– Irriterend voor luchtwegen, ogen en huid.
– Buiten bereik van kinderen houden.
– Contact met handen vermijden.
– Niet gebruiken bij dieren bestemd voor menselijke consumptie.
– Product is zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen voor gebruik:
Bij het roken van de tablet komt orthofenyfenoldamp vrij die het dierenhok vult.

Neem hierbij de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:
– Draag geschikte gezichtsbescherming en handschoenen.
– Draag geschikte ademhalingsbescherming als de ventilatie onvoldoende is.
– Vermijd contact met voedsel en drank voor mens en dier.
– Als u zich onwel voelt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts en laat hem of haar de verpakking en de bijsluiter zien, zodat hij of zij u adequaat kan blijven behandelen.
– Inhoud niet hergebruiken.

Instructies:
Voorbereiding:
– Sluit het dierenverblijf af, zodat de stoom niet rechtstreeks naar buiten kan ontsnappen.
– De temperatuur van het dierenverblijf moet ten minste 15°C zijn.

Gebruiksdoel:
Voorwaarden: Tablet, metalen plaat (bijv. bak) en metalen blik.
– Het wordt aanbevolen het tablet te gebruiken wanneer de luchtvochtigheid hoger is dan 65%.
– Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of voedsel in de te behandelen ruimte zijn.
– Reinig het dierenverblijf grondig met water en afwasmiddel met behulp van een borstel.
– Verwijder alle brandbare materialen uit de te behandelen ruimte.
– Schakel alle luchtsystemen uit.
– Haal de tablet uit de verpakking en leg de benodigde hoeveelheid tablet op een metalen oppervlak (bijv. een metalen schaal).
– Steek de hele hoeveelheid tabletten aan met een lucifer en zorg ervoor dat de hele hoeveelheid tabletten goed brandt.
– Nadat de brandende tablet zwart is geworden, wacht u nog 3 minuten.
– Smoor de vlam door hem af te dekken met een vuur- en hittebestendig metalen blikje.
– Laat het gedoofde tablet gedurende 3 uur afgesloten met een metalen blik.
– Verwijder na 3 uur het metalen blik en laat de stoom 15 uur inwerken.
– Ventileer de ruimte ten minste 1 uur voor hergebruik en verwijder afgezette resten van oppervlakken en apparatuur met een neutraal reinigingsmiddel. De resterende as is geen gevaarlijk afval.

aansprakelijkheid:
Aangezien de fabrikant en de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van dit product geen controle hebben over het gebruik ervan, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik, nalatigheid en directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het product.

Droog en niet in direct zonlicht bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (10 °C tot 30 °C).
Batch en houdbaarheidsdatum: zie verpakking.

Fabrikant: Koudijs Ufeelte – Holland

.

Gewicht 0,27 kg
Winkelwagen