Klaus Purapax Concentraat 250 ml

15,00 

60,00  / l

Breed spectrum stabiel ontsmettingsmiddel tegen coccidia oöcysten, wormeieren en wormlarven, mijteieren, bacteriën, schimmels en virussen.

Order on Whatsapp
Art.Nr: KL2969 Categorie: Tags: ,

Levertijd: 3-4 dagen

Purapax Concentrate 250 ml

Breed spectrum stabiel ontsmettingsmiddel tegen coccidia oocysten, wormeieren en -larven, mijteieren, bacteriën, schimmels en virussen.

Purapax is zeer rijk en vooral geschikt voor duivenhokken, pluimvee- en konijnenhokken. Het pakket is voldoende voor een oppervlakte van meer dan 300 m2. Dit is meestal voldoende voor meerdere toepassingen. Na het aanbrengen de stal pas weer afdekken na droging en goede ventilatie.

Samenstelling/ Ingrediënten: 100 g bevatten: 25 g 4-chloor-3-methylfenol.

Noten/tips/veiligheidsadvies: S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen; indien mogelijk het etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S 57 Gebruik een geschikte verpakking om milieuverontreiniging te voorkomen.

Gebruik biociden veilig – lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Hazard statements: R 10 Ontvlambaar. R 34 Veroorzaakt brandwonden. R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Purapax is giftig voor vissen. Purapax of de werkoplossing ervan niet in water lozen. Eerste hulp: Na inademing: Frisse lucht toedienen. In geval van ademstilstand, kunstmatige beademing toepassen. Bel onmiddellijk een dokter. Na huidcontact: Grondig wassen met veel water en zeep. Bel onmiddellijk een dokter. Na oogcontact: Spoel onder stromend water met de oogleden wijd open gedurende minstens 15 minuten. Bel onmiddellijk een oogarts. Na inname: Als de patiënt bij bewustzijn is, laat hem/haar dan onmiddellijk veel water of melk drinken, indien beschikbaar lever geactiveerde houtskool.
Opwekken van braken mag niet. Bel onmiddellijk een dokter. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de aanvraag, aangezien wij daar geen invloed op hebben. Zorg voor voldoende ventilatie bij het aanbrengen en gedurende de volgende 24 uur!

Fabrikant: Klaus Grittsteinwerk GmbH & Co.KG, Buchenstr. 7, 32257 Bunde

Gewicht 0,35 kg
Brand

Klaus

Inhalt

250 ml

Winkelwagen